בניית ציפורניים ברמת גן

בניית יפורניים בכל הישטות המובילות למראה כפותידיים מטופחותעד קצות האצבעות.

פזית קינן, קוסמטקאית ברמת גן, לציפורניים מושלמות.